ADVIEZEN IN ARCHIEF

Hieronder vindt u onze adviezen en de reacties van de gemeente, in chronologische volgorde.

In veel gevallen zal een (herhaalde) evaluatie van de uitvoering van het beleid waar de adviezen betrekking op hadden nog moeten plaatsvinden. 


Advies lokale invulling Huiselijk Geweld en Kindermishandeling d.d. 16 november 2023 (PDF) download


Reactie gemeente (PDF) downloadBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning d.d. 25 oktober 2023 (PDF) download


Reactie gemeente (PDF) downloadRe-integratieverordening, verordening loonkostensubsidie en verordening tegenprestatie d.d. 19 oktober 2023 (PDF) download


Reactie gemeente (PDF) download


 
 
 
 
Bellen
Map