ONZE TAKEN

ONZE TAKEN EN WERKWIJZE
ONZE TAKEN

We zijn op de eerste plaats een contactpunt voor de Ridderkerkers die in gesprek willen gaan over verbeteringen in de gemeentelijk zorg. Hoe breder ons draagvlak, hoe beter wij kunnen signaleren wat er leeft onder de mensen. Wij zijn een door de gemeente erkende gesprekspartner. Het is onze taak om gevraagd en/of ongevraagd te adviseren over een ogelijk beter beleid en betere voorzieningen. We dringen aan op goede informatie in een heldere taal.

ONZE WERKWIJZE IS SAMENWERKEN
Alleen bereiken we niet zoveel. Samen komen we verder.

WAT KUNNEN WE VOOR U DOEN?
Wij luisteren naar uw verhaal en ideeën. Wij komen op voor de zorg die u nodig heeft. Wij vestigen de aandacht op signalen van veel voorkomende problemen. Wij behartigen uw belangen bij het gemeentebestuur. Wij bepleiten waar mogelijk betere informatie over de voorzieningen. Wij zetten ons in voor een goed doordacht beleid. Wij streven naar het doorbreken van schotten in de zorg en het stoppen van verwijzing ‘van loket naar loket’. Als u met ons meedoet, dan bieden wij u vrijwilligerswerk dat voldoening en energie geeft. Wij vormen een team van enthousiaste en bevlogen mensen. Als u een gebruiker bent van gemeentelijke zorg, dan kunnen we optreden als een cliëntenorganisatie die uw belangen behartigt.


WAT KUNT U VOOR ONS DOEN?
U kunt uw wensen, ervaringen en ideeën met ons delen. U kunt ons signaleren wat er mogelijk beter kan in de jeugdhulp, de maatschappelijke ondersteuning, het minimabeleid, de schuldhulp, toegankelijkheid en bestaanszekerheid. Samen met ons kunt u één of enkele van die thema’s nader uitdiepen. U kunt meehelpen bij het schrijven van aanbevelingen en adviezen. U kunt uw steentje bijdragen aan de opbouw van een effectieve cliëntenorganisatie. U kunt bijdragen aan meer bekendheid van onze taak en onze rol. U kunt ons werk steunen door u te abonneren op onze nieuwsbrief. Zo mogelijk kunt u actief lid worden van de Burgeradviesraad Ridderkerk.
 
 
 
 
Bellen
Map