VOOR ELKAAR, MET ELKAAR
Veel burgers kloppen vroeg of laat aan bij de gemeente of bij lokale voorzieningen voor zorg, hulp of steun.
U kunt uw ideeën, wensen of ervaringen voor algemene en mogelijke verbeteringen delen met de        Burgeradviesraad Ridderkerk. Wij gaan daarover in gesprek met het gemeentebestuur.
U kunt ook bij ons terecht met algemene vragen over Participatie [lees meer], Toegankelijkheid en Bestaansonzekerheid [download].

 Missie en Visie

Onze missie is het vertolken van de stem van de burger en overbruggen van de afstand burger-overheid. Wij willen het onderling vertrouwen versterken. Wij adviseren het college van Burgemeester en Wethouders.       In onze visie staat de zorgvraag van de burger centraal. 

Wij zoeken naar gemeenschappelijke waarden.

Lees meerActueel

De Burgeradviesraad Ridderkerk is vanaf            1 januari 2024 de opvolger van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk en het Burgerplatform Minima Ridderkerk. 

 Wij zijn nu bezig onze organisatie in te richten.       In de komende periode gaan we ons met themabijeenkomsten presenteren aan de Ridderkerkse bevolking. 

Lees meerVacatures

Wij zoeken enkele nieuwe leden die zich willen inzetten voor de thema’s Jeugd, Wmo, Minima en Schuldhulp. 

Wij zoeken zowel mensen die willen meehelpen met het de opbouw van de organisatie, het leggen van contacten met Ridderkerkers en het adviseren van de gemeente op sociaal maatschappelijk gebied.

Lees meer


 


Werkgroep
Jeugdbeleid

Advies en hulp aan gezinnen bij opvoeden

De werkgroep Jeugd gaat aan de slag met uw signalen over wat er mogelijk beter kan in de jeugdhulp. Als er meer mensen zijn zoals u die er samen met het sociaal wijkteam of de huisarts niet uitkomen, kunnen we dit met de gemeente bespreken. 

Bijvoorbeeld  als er spanningen in het gezin zijn en de kinderen worden de dupe  als gevolg van alle problemen en  moeilijkheden die daaruit voortkomen.

Lees meer


Werkgroep
WMO

Zorg voor wie het alleen niet meer redt

Bij de werkgroep WMO kunt u terecht met uw ideeën over mogelijk betere welzijnszorg als blijkt dat dit een algemeen probleem is. Bijvoorbeeld omdat een zorgvoorziening ontbreekt of ontoereikend is en als u mogelijkheden ziet voor een beter beleid. 

Dit kunnen we bij de gemeente aankaarten. Zorg die valt onder het ziekenfonds of verpleeghuizen laten we over aan die instanties.

Lees meer


Werkgroep
Minima

Steun voor wie door de financiële bodem zakt

De werkgroep Minima staat voor u klaar als er vaker problemen zijn bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Of als de steun voor de mensen die net boven het bestaansminimum zitten  onvoldoende is om te kunnen blijven meedoen in de samenleving. 

Samen kunnen we kijken of en hoe er verbeteringen mogelijk zijn in de aanpak door Dit bespreken we dan met de gemeente.

Lees meer


Werkgroep
Schuldhulp

Hulp als de schulden  uit de hand lopen

De deur van de werkgroep Schuldhulp staat voor u open als u uw ervaringen met ons wilt delen of als u suggesties heeft voor een mogelijk betere aanpak van de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening. 

We willen met mensen in soortgelijke situaties in contact komen en bespreken wat er nodig is om weer een fatsoenlijk bestaan op te bouwen. We gaan daarmee aan de slag bij de gemeente.

Lees meer


 
 
 
 
Bellen
Map