WERKGROEP SCHULDHULP

Het grote probleem van schulden is dat extra schulden ontstaan, zonder dat de betrokkene daar nog invloed op heeft. Dit kan zo uit de hand lopen dat er geen uitzicht meer is. Niemand wil in zo’n situatie terechtkomen. De enige uitweg is een pittig schuldhulpverleningstraject, en vooral goede hulp om niet terug te vallen.
Een stapeling van schulden en een daarop volgende uitzichtloosheid om daar op eigen kracht uit te komen, zo’n situatie brengt mensen aan een afgrond. De bodem voor bestaanszekerheid valt weg. Financieel en moreel staat men voor een ravijn. Schuldhulp is niet alleen een financiële kwestie, het is ook existentiële kwestie. Voor zover wij dit nu overzien, zijn de voorzieningen om zo’n problematiek fundamenteel aan te pakken vaak ontoereikend. Hiermee zeggen we niets ten nadele van de mooie maatschappelijke initiatieven die er nu al zijn. Ons inziens is dit op dit moment vaak te weinig, te beperkt en komt het soms te laat. Hier ligt een grote uitdaging.


 
 
 
 
Bellen
Map