ADVIEZEN IN BEHANDELING

De hier onderstaande adviezen zijn in behandeling

Pre-advies Versterk vaardigheden kinderen die opgroeien in armoede, september 2023

Met een driejarig project kan ervaring worden opgedaan om tweehonderdvijftig kinderen en/of gezinnen aan de hand te nemen de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.
Reactie college, februari 2024
Het project idee zal worden meegenomen in een nieuwe op te stellen meerjarig beleidsplan minima beleid (link). De adviesraad zal worden betrokken in het opstellen van dit plan. Het college presenteert de raad de contouren en procedure voor dit meerjarig beleidsplan minimabeleid.


Advies Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. november 2023

De aanpak van deze problematiek is het meest gebaat bij concentratie op de vijf belangrijkste oorzaken, namelijk overdracht van generatie op generatie, armoede, (v)echtscheiding, psychische problemen bij de ouders en sociaal onveilige omgeving. Het voorstel is om het sociaal wijkteam beter toe te rusten zodat ze vroegtijdig kunnen passende hulp kunnen bieden.

Download
Reactie college. februari 2024)
Het college waardeert de inbreng en nodigt de burgeradviesraad uit om mee te denken in de ontwikkeling van het lokale plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Download
 
 
 
 
Bellen
Map